Linguin

Linguin je združenie nezávislých jazykových profesionálov, ktorí vyznávajú rovnaké hodnoty a pracovné princípy – a to predovšetkým robiť veci poctivo. Ponúkame textové a jazykové služby primárne v oblasti angličtiny, češtiny a slovenčiny. U nás si môžete objednať výučbu, doučovanie a intenzívne kurzy, jazykové poradenstvo, kvalitné preklady, gramatické a štylistické korektúry textov.

Dbáme na individuálny prístup ku každému klientovi. Samozrejmosťou je spoľahlivosť a diskrétnosť, t. j. dodržiavanie zásady práce s každým klientom alebo dokumentom ako s prísne dôverným. Naši klienti veľmi oceňujú najmä náš profesionálny a ústretový prístup.

Zárukou kvality našich služieb je tím kvalifikovaných a skúsených lektorov, prekladateľov, tlmočníkov a korektorov. Pre každú zákazku vyberáme najvhodnejších učiteľov a prekladateľov podľa jazykovej kombinácie a zamerania jednotlivých projektov.

Garantom služieb je Mgr. Barbora Škovierová, autorka štyroch detských knižiek, prekladateľka, publicistka a lektorka angličtiny.